Maawa naman sila sa mga taong walang kasalanan."
Ernesto Tapang
  • Sex: Male
  • Age: 49
Incident Details
  • Date of Incident: January 26, 2017
  • Time of Incident: 3:00 am
  • City of Incident: Manila City
  • Killed by unknown assailants at home
Source(s)

19 gunshot wounds

From ABS-CBN News:

Tapang may have been a victim of mistaken identity as he had no record of any criminal activity or involvement in the illegal drug trade.

His brother, Renato, added that the victim was kind and that liquor had been his sole vice.

Between sobs, Renato told the killers: “Maawa naman sila sa mga taong walang kasalanan.”

(They should have mercy on innocent people.)

“Tandaan niyo mga bumaril sa kapatid ko — d’yan din kayo mamamatay, sa baril. Mamamatay din kayo. Walang kasalanan ang kapatid ko ginanyan niyo eh. Overkill naman po ginawa sa kapatid ko,” he added.

***

“Nakaupo lang po ang kapatid ko. Hindi adik iyon. Tinadtad nila ng bala.”